$articleHeading

Vi ger tillbaka!

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat mer än 350 miljoner kronor till lokal utveckling.

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad.

Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan! Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av länkarna här till vänster eftersom de innehåller viktig information om stiftelsens utdelningspolicy och vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september. Välkommen med er ansökan!

 

Observera att utbetalning av bidrag endast sker till konto i Sparbanken Skåne eller i undantagsfall till bankgiro.

Mer information

Nästa ansökningsperiod är den 1-31 mars 2019.

Logga in till Min sida och påbörja din ansökan