$articleHeading

Tidigare beviljade bidrag

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har vid sidan om sin ägarroll också som uppgift att främja en positiv samhällsutveckling  och stödja lokal tillväxt. Det gör vi bland annat genom att ge ekonomiskt bidrag till projekt inom idrott, kultur, näringsliv, samhällsutveckling, forskning & utbildning inom vårt verksamhetsområde.

Stiftelsen har sedan bildandet 1999 delat ut mer än 320 miljoner kronor till lokala utvecklingsprojekt.

Klicka på länkarna till vänster för att se beviljade bidrag under de senaste tre åren.

Mer information

Stiftelsen har öppet för ansökningar vid två tillfällen under året

1-31 mars

1-30 september