$articleHeading

Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har som ett av sina ändamål att bidra till en positiv utveckling i det samhälle vi verkar inom. Stiftelsen prioriterar därför särskilt projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till skolaktiviteter via vår satsning Positiva Projekt. Vi ebjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor.

Till vänster finner du mer information om dessa populära projekt och anvisningar om hur du anmäler din klass eller söker bidrag.

Mer information

Läs mer om projekten i tabellen till vänster.