$articleHeading

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan. Därför har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta instiftat en satsning kallad Positiva Projekt.

Positiva Projekt ger grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, med fokus på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, t.ex. antimobbing, ökad gemenskap, hälsa och motion. Det kan till exempel handla om att svetsa samman en klass eller en årskurs i ett teater- eller litteraturprojekt, arbeta proaktivt mot mobbning eller kanske till och med att åka iväg för att göra något roligt och lärorikt med ett speciellt tema.

Medel från Positiva Projekt kan sökas varje år inför kommande läsår och ansökningsperiod är mellan 15 augusti och 15 september. Bidragets storlek kan vara mellan 10 000 kronor och maximalt 25 000 kronor. Grundskolor och fristående skolor på grundskolenivå kan söka bidrag och en förutsättning är att dessa finns i någon av de 11 skånska kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad.

Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i grundskoleverksamheten. Ej heller lämnas bidrag till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar. Bidrag för utlandsresor eller resor som kan betecknas såsom klassresor prioriteras inte.

Bidrag till positiva projekt under läsåret 2017-2018 är tilldelade. Se mottagare i lista till vänster.

 

Mer information

Nu kan du lämna din ansökan om Positiva Projekt.

Logga in till Min sida och påbörja din ansökan