$articleHeading

Våra huvudmän, revisorer och valberedning

Färs & Frostas tillväxt och framgång kan till stor del tillskrivas den nära kontakt styrelse och ledning har haft med huvudmän, personal och bankens kunder. Det har varit och är av stor vikt att de personer som engagerar sig i sparbanken verkar för bankens och bygdens bästa. En sparbanks förankring bygger på att företrädarna har det lokala samhällets förtroende. Med fortroendet som bas etableras för sparbanken viktiga och starka lokala nätverk.

Huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta speglar Sparbanken Skånes kundbas och delar sparbanksrörelsens värderingar. De har lokal anknytning och agerar som ambassadörer för stiftelse och bank. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

 

Huvudmän valda av årsstämman

T o m årsstämman 2019 T o m årstämman 2021

Gun Andersson, Röstånga

Henrik Andersson, Hörby

Marie Andersson, Tomelilla

Thomas Andersson, Hörby

Ann-Margret Assarsson, Lövestad

Britt-Marie Bengtsson, Hörby

Ingvar Bertilsson, Starrarp

Roland Bengtsson, Genarp

Lars Böök, Hurva

Andreas Borssén, Staffanstorp

Cisell Eliasson, Höör

Ingela Cervin, Tomelilla

Anneli Elmelid, Höör

Ingela Engman, Kävlinge

Helene Eriksson, Höör

Ingvar Gustafsson, Tomelilla

Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby

Gunhild Hansson, Linderöd

Bengt Fondell, Linderöd

Ulf Holmén, Kävlinge

Jan-Erik Fridh, Kävlinge

Hans Jeppson, Simrishamn

Bengt-Göran Grönvall, Billeberga

Sonya Jonasson, Sjöbo

Karolin Harrysson, Hörby

Fredrik Jönsson, Svalöv

Erik Holmquist, Eslöv

Peter Jönsson, Malmö

Carina Ingelsson, Kävlinge

Henrik Karlsson, Höör

Markus Jonasson, Simrishamn

Lotte Kolare, Ystad

Eva Jönsson, Genarp

Berit Lundström, Sjöbo

Emma Karp- Lundström, Simrishamn

Jan Malmström, Höör

Lena Lennardsson, Hörby

Helen Nilsson, Svalöv

Kurt Lindkvist, Eslöv

Paul Nilsson, Eslöv

Stefan Lundgren, Blentarp

Rasmus Nilsson, Svalöv

Anna-Karin Nilsson, Sjöbo

Hans Nilstam, Ystad

Charlotte Nilsson, Sjöbo

Ann-Britt Olsson, Höör

Mats Nilsson, Norra Rörum

Erik Olsson, Lund

Per-Åke Nilsson, Sjöbo

Sven Ingvar Olsson, Tomelilla

Hans-Anders Odh, Lund

John Orelind, Simrishamn

Ulla Sjögren, Kågeröd

Jan Greger Persson, Kävlinge

Anitha Sweder-Thorstensson, Staffanstorp

Olof Persson, Hörby

Christer Svensson, Hörby

Thomas Quist, Sjöbo

Lena Svensson, Bjärred

Charlotte Ramel, Sjöbo

Annika Thunholm-Andersson, Eslöv

Bjarne Sjöbeck, Eslöv

 

Torbjörn Strid, Höör

 

Åke Sköld, Ystad

 

Per Torstensson, Södra Sandby

  Björn Wassbjer, Höör
  Anders Åkesson, Staffanstorp
 

David Åqvist, Ystad

 

Revisorer

Ordinarie Ersättare

Kenth Malmborg, Sjöbo

Andersson, Torsten, Eslöv

Brandt, Sofia, aukt. revisor, Malmö

Fehland, Hanne, aukt. revisor, Malmö

Nilsson, Per-Åke, Sjöbo

Alfastorp, Anita, Harlösa

 

Valberedning

Anna-Karin Nilsson, Sjöbo, ordförande

Per Torstensson, Södra Sandby, vice ordförande

Gun Andersson, Röstånga

Thomas Andersson, Hörby

Helen Eriksson, Höör

Lennart Haglund, Sjöbo

Fredrik Jönsson, Svalöv

Anita Sweder-Thorstensson, Staffanstorp

Torbjörn Strid, Höör