$articleHeading

Tillsammans ger vi tillbaka

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är ägare till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Färs Härads Sparbank grundades 1839 och Frosta Sparbank 1848, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i vårt verksamhetsområde och i regionen till del.

Ändamål

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt verksamhetsområde.

Mer information

Läs mer om vår verksamhet


Skånes idrottsledarstipendier 2017

2017-01-16 – Dags att nominera idrottsledare!

Läs mer

Grattis till våra ungdomsstipendiater!

2017-01-16 – Grattis alla 62 stipendiater som tilldelades Färs & Frostas ungdomsstipendier inom idrott och kultur 2016. Se listan  här .

Läs mer