$articleHeading

Sparbanken Skåne

En ny bank bildas

Färs & Frosta förde under ett antal år diskussioner med Sparbanken 1826 om ett eventuellt samgående. Hösten 2013 togs beslut av Sparbanken 1826 om ombildning av banken till bankaktiebolag och bildande av Sparbanksstiftelsen 1826. Därmed öppnades möjligheten för ett samgående mellan Färs & Frosta Sparbank AB och Sparbanken 1826. Den nya banken, Sparbanken Skåne, skulle få de båda sparbanksstiftelserna som majoritetsägare och Swedbank som minoritetsägare.

Parallellt pågick diskussioner hos Swedbank om ett eventuellt förvärv av Sparbanken Öresund AB. En förutsättning för affären var att Sparbanksstiftelsen Finn blev delägare i Sparbanken Skåne. Vi erbjöds av Swedbank att köpa Sparbanken Öresunds verksamhet inom Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde.  Köpet omfattade verksamhet vid åtta kontor i Lund, Staffanstorp, Kävlinge och Eslövs kommuner.

Sparbanken Skåne bildades formellt under våren 2014 och ägs till 78 procent av de skånska sparbanksstiftelserna – Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Finn. Resterande 22 procent av banken ägs av Swedbank.

Genom samarbete och delägande i Swedbank skapas en kapitalstark bank med säte i Lund, full beslutskraft lokalt och samtidigt tillgång till Swedbanks affärssystem, vilket ger våra kunder både lokal närhet och tillgång till moderna och trygga banktjänster för både privatpersoner och företag.

Såsom ägare i Sparbanken Skåne och samtidigt ägare till ett stort antal aktier i Swedbank, har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stora möjligheter att med sina insatser stödja och uppmuntra de människor som bor och verkar inom bankens och stiftelsens verksamhetsområde att bli kunder i Sparbanken Skåne.   

Mer information

Läs mer om Sparbanken Skåne

www.sparbankenskane.se