$articleHeading

Lär dig mer om Sparbanken Skånes digitala tjänster!

Stiftelsens Utbildningforum Skåne AB är ett nystartat aktiebolag som, i samarbete med Sparbanken Skåne och för Sparbanken Skånes kunder, erbjuder kostnadsfri utbildning i teknikanvändning.

Vårt samhälle ställer allt högre krav på teknikanvändning och man förväntas i många sammanhang ha grundläggande kunskaper. Vi blir allt mer teknikberoende, samtidigt som alla inte har samma möjligheter eller förutsättningar att lära sig använda den.

Utbildningsforum erbjuder därför kostnadsfri utbildning för i första hand Sparbanken Skånes kunder, där fokus ligger på att få grundläggande kunskaper i teknikanvändning i allmänhet samt de digitala tjänster som Sparbanken Skåne erbjuder i synnerhet.

Utbildningsforum är ett helägt dotterbolag till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och dess verksamhet är finansierad av Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser - Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826. Utbildningsverksamheten är tillgänglig i hela Sparbanken Skånes verksamhetsområde och är en insats för både individuell och generell samhällsutveckling. Ett sätt att ge tillbaka!

För mer information och anmälan till utbildning, besök Utbildningsforums hemsida.

 

Mer information

Läs mer på Utbildningsforums hemsida