$articleHeading

Vår styrelse

Lennart Haglund, ordförande
Bertil Engström, vice ordförande
Cisell Eliasson, vice ordförande
Birgitta Anderberg
Torsten Andersson
Inga-Kerstin Eriksson
Tommy Hall
Jan Kockum
Per-Anders Lundin
Stephan Müchler
Lotta Nilsson
Mai Persson
Ulla Sjögren
Per-Olof Ågren

Bengt Sandell, sekreterare
Maria Wallinius, verkställande tjänsteman