$articleHeading

Vår verksamhet

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är sedan maj 2014 huvudägare till Sparbanken Skåne. Stiftelsen bildades 1999 i samband med att Färs & Frosta Sparbank bolagiserades. Sedan bildandet har stiftelsen delat ut mer än 320 miljoner kronor till samhällsutvecklande projekt.

Stiftelsens verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Färs & Frosta Sparbank gjorde, vilket omfattar följande kommuner: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla och Ystad. Det är också till projekt företrädelsevis inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Stiftelsens ledning

Stiftelsen har sitt säte i Sjöbo. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av 13 ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän, 53 stycken, som utgör stiftelsens stämma.

Stiftelsens syfte

Stiftelsen ska slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt som ägare till Sparbanken Skåne medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden, med speciellt fokus på nöjdare kunder.

Vid sidan av detta primära syfte får stiftelsen främja lokal utveckling inom näringsliv, forskning, samhällsutveckling, skola, idrott och kultur genom utdelning av kontanta bidrag.

Stiftelsens övergripande mål

  • Stiftelsen ska genomföra fler och bredare satsningar i Färs & Frostas verksamhetsområde.
  • Stiftelsens verksamhet ska ligga rätt i tiden och främja en positiv samhällsutveckling.
  • Stiftelsen ska stimulera ökad tillväxt i verksamhetsområdet.

Mer information

Stiftelsen är ägare till Sparbanken Skåne

Läs mer